ဂရင်းကင်ညွန် အမျိုးသားဥယျာဉ်
00:31
Antelope Canyon
00:36
Salar de Uyuni
00:40
Széchenyi thermal bath
00:43
Pyramid of the Sun
00:48
မေဆာဗာဒီ အမျိုးသားဥယျာဉ်
00:55
နိုင်အာဂရာ ရေတံခွန်
01:05
တာ့ဂျ်မဟာရ်
01:18
Uluru
01:20
ပီဆာမျှော်စင်
01:22
Christ the Redeemer
01:45
ကိုလော့စီယမ်
01:50

Around the World in 360° Degrees - 3 Year Epic Selfie

600 Days Around the World with a GoPro on a stick! In the most epic selfie ever!
မှတ်ချက်တစ်ခုတင်ပါ
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
ဂရင်းကင်ညွန် အမျိုးသားဥယျာဉ်
United States

ဂရင်းကင်ညွန် အမျိုးသားဥယျာဉ်သည် အမေရ

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Antelope Canyon
United States

Antelope Canyon is a tourist attraction, one of the Canyons and

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Salar de Uyuni
Bolivia

Salar de Uyuni is a tourist attraction, one of the Lakes in Phaspani,

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Széchenyi thermal bath
Hungary

Széchenyi thermal bath (Magyar: Széchenyi gyógyfürdő) is a tour

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Pyramid of the Sun
Mexico

Pyramid of the Sun (Español: Pirámide del Sol (Teotihuacan)) is a t

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
မေဆာဗာဒီ အမျိုးသားဥယျာဉ်
United States

မေဆာဗာဒီ အမျိုးသားဥယျာဉ် သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ်

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
နိုင်အာဂရာ ရေတံခွန်
United States

နိုင်အာဂရာ ရေတံခွန်သည် နိုင်အာဂရာမြစ်ပေါ်တွင် တည်ရှိသော ထုထည်ကြီ

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
တာ့ဂျ်မဟာရ်
India

တာ့ဂျ်မဟာရ် (Taj Mahal) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အက်ဂရာတွင် ရ

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Uluru
Australia

Uluru is a tourist attraction, one of the Mountains in Yulara,

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
ပီဆာမျှော်စင်
Italy

ပီဆာရှိ ယိုင်နေသော မျှော်စင် သို့မဟုတ် ပီဆာတာဝါ သည်

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Christ the Redeemer
Brazil

Christ the Redeemer သည် ဘရာဇီ

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
ကိုလော့စီယမ်
Italy

ကိုလော့စီယမ်(Colosseum)သို့ ကိုလီစီယမ်(Coliseum) သည် မူလအခေ