Region

North America

လုပ်ဆောင်ချက်များ နေရာအသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါ
Aisling Geraghty, Steven Worral 1,156 ဤနေရာတွင်လူအများအပြားရောက်ရှိခဲ့သည်
မြေပုံကိုချဲ့ပါ

Most popular cities in North America

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
ဟာဗားနားမြို့ဟောင်း

ဟာဗားနား မြို့ဟောင်း သည် ကျူးဘားနိုင်ငံ ဟာဗားနားမြို့ အဖြစ် စုစည်းထာ

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Yosemite National Park

Yosemite National Park (joʊˈsɛmɨtiː) is a national park located in t

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
လစ်ဘာတီ ရုပ်တု

လစ်ဘာတီ ရုပ်တုသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ လွတ်လပ်ရေး

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Chicago Botanic Garden

The Chicago Botanic Garden is a 385-acre (156 ha) living plant

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Fountains of Bellagio

REDIRECT Bellagio (resort)#Fountains of Bellagio

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Golden Gardens Park

Golden Gardens Park is a public park in Ballard, a neighborhood in

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Arch of Cabo San Lucas

The arch of Cabo San Lucas, is a distinctive rock formation at the

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Henry Doorly Zoo

The Omaha's Henry Doorly Zoo is a zoo in Omaha, Nebraska, located at

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Glacier National Park (U.S.)

Glacier National Park is located in the U.S. state of Montana,

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Birmingham Botanical Gardens (United States)

The Birmingham Botanical Gardens is 67.5-acre (27.3 ha) of

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Phipps Conservatory and Botanical Gardens

Phipps Conservatory and Botanical Gardens is a botanical garden set in

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Glacier Point

Glacier Point is a viewpoint above Yosemite Valley, in California,

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Jasper National Park

Jasper National Park is the largest national park in the Canadian

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Crystal Cathedral

The Crystal Cathedral is a Protestant Christian megachurch in the city

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Rio Grande Zoo

Founded in 1927, the 64 acre Rio Grande Zoo, located in Albuquerque,

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Banzai Pipeline

The Banzai Pipeline, or simply 'Pipeline' or 'Pipe,' is a surf reef

ဆန္ဒရှိစာရင်းသို့ထည့်ပါ
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
West Virginia State Capitol

The West Virginia State Capitol is the seat of government for the U.S.

See all attractions in